Оновлені рекомендації щодо аналізу результатів контрольних дойок

Контрольні дойки

У бюлетені DLG 451 представлені оновлені рекомендації щодо аналізу результатів контрольних дойок для контролю годівлі

Вийти з організму може лише те, що було з’їдено. Це стосується не тільки фекалій та сечі, але й власне мети – молока. Те, в якій кількості та якості це відбувається, показує, наскільки якісно було використано корм, і визначає ефективність годівлі. При хорошому грубому кормі і оптимально збалансованій добавці концентратів і мінеральних кормів, перш за все необхідно створити умови рубцю з його мікроорганізмами для якнайкращого розщеплення з’їденого корму і забезпечення корови великою кількістю поживних речовин, що перетравлюються.

Про те, наскільки ефективно це вдалося, можна судити з корови, її здоров’я та продуктивності, а також за складом молока. Тому використання та аналіз результатів контрольних дойок є важливою частиною виробничого контролю годівлі, а також контролю балансу поживних речовин на фермі. Виробничий контроль означає вимірювання, експертну інтерпретацію та коригування та є рутинною частиною виробничого процесу.

Оцінка складу молока – початок контролю годівлі

Попередні рекомендації щодо використання даних контрольних дойок для оцінки успішності годівлі розроблено у 1980-х роках.

Годівля безпосередньо впливає рівень надоїв і склад молока, і кожен молочний фермер знав і знає про це. У ті роки це було революційно, порівняти добовий надій молока та концентрацію основних поживних речовин молока – молочного білка, молочного жиру, молочної сечовини – та їх зміни від однієї контрольної дойки до іншої – з годівлею і, таким чином, зробити їх придатними для об’єктивної оцінки . Так, за вмістом білка в молоці стало можливим судити про забезпечення стада енергією з раціону, а за вмістом сечовини в молоці – про забезпечення стада кормовим білком.

Розробці цього інструменту повсякденного контролю сприяли регулярні перевірки на фермах найважливіших показників: рівня надою, молочного жиру та молочного білка, і так само високий рівень стандартизації аналізу молока у випробувальних центрах по всій Німеччині.

Характерним для цієї попередньої оцінки успішності годівлі є використання фіксованих діапазонів значень вмісту молочного білка, молочного жиру та сечовини в молоці для заяв про нестачу або надлишок енергії, білка та структурних компонентів у раціоні.

Вміст білка в молоці дозволяє зробити висновки про відповідне енергетичне забезпечення, а вміст сечовини в молоці – про білкове забезпечення. Вміст молочного жиру також використовувалося з фіксованими граничними значеннями з метою оцінки ситуації з годівлею; на початку лактації воно має бути якомога нижче, а в кінці лактації не повинно бути занадто низьким.

Настав час переглянути стару систему контролю годівлі за результатами контрольних дойок

З кінця 1980-х років продуктивність молочних корів збільшилася майже вдвічі. Це достатньо пов’язане зі значним поліпшенням загальних умов утримання корів у напрямку поліпшення їхнього добробуту, поліпшення організації годівлі, якості кормів та поводження з тваринами.

Контрольні дойки

Досі при оцінці результатів контрольних дойок не використовувалося знання того, що вміст молочного жиру і молочного білка схильний до ефекту розведення зі збільшенням добового надою. Це означає, що при високих надоях вміст молочного білка та молочного жиру може бути нижчим. Цей факт не узгоджується з використанням фіксованих значень, прийнятих раніше, при оцінці годівлі і все частіше збігається зі спостереженнями фермерів про те, що їхні корови добре почуваються, незважаючи на “розбавлене” молоко.

Окремий аспект при використанні інтерпретації значень жиру та білка молока – те, що ці показники дуже важливі для селекції. З фізіологічної точки зору, однак, зміни у співвідношенні вмісту молочного жиру та молочного білка в однієї і тієї ж корови, безумовно, можуть бути пов’язані, з одного боку, з недостатнім споживанням корму, що призведе до надмірного розщеплення запасів жиру в організмі, або, з іншого боку, з недостатнім надходженням структурних вуглеводів, що перетравлюються, що обмежує активність рубця та утворення молочного жиру. Надлишок білкових кормів неекономічний і шкідливий для довкілля.

Останні дані показують, що харчування рубця і корови відповідно до їхніх потреб вже має відображатися в нижчому вмісті сечовини в молоці, ніж це було досі. Утримання показника сечовини молока на вищому рівні і, відповідно, більш висока частка сирого протеїну в кормах з причин виробничої безпеки або як поступка у використанні пасовищ є нераціональною з точки зору управління бізнесом, сумнівною з точки зору здоров’я тварин і нераціональною з точки зору екології . Рубець і корова певною мірою переносять меншу кількість сирого протеїну без значних втрат у продуктивності, що дозволяє розглядати різні підходи та постановки цілей у молочному тваринництві.

Тим часом, годівля молочних корів відповідно до їхніх потреб все частіше стає в центрі уваги громадських організацій з питань благополуччя тварин, оскільки це безпосередньо впливає на здоров’я тварин. Тож і з цього погляду мають бути розроблені відповідні та застосовні на практиці показники. Тут на перший план виходить енергетична оцінка раціону, що відповідає потребам тварин та їх продуктивності, а також забезпечення протеїном та структурною клітковиною, що відповідає потребам жуйних тварин.

Тому необхідно терміново переглянути систему оцінки молочної продуктивності з урахуванням оцінки годівлі. З іншого боку, слід враховувати породний аспект. Наприклад, чи варто по-іншому оцінювати корів голштинської породи чи як бути з дуже поживним молоком корів джерсейської породи?

Що нового в оновлених рекомендаціях щодо аналізу результатів контрольних дойок

Завдяки дуже широкому, ретельно та сумлінно проведеному дослідженню, заснованому на більш ніж 8 мільйонах поточних даних контрольних дойок по всій Федеративній Республіці Німеччина та Люксембургу, цією проблемою зайнялися всі асоціації, яким доручено здійснення контролю молока, консультаційна служба з годівлі, організована в рамках DLG, а також наукове співтовариство.

Нова концепція була розроблена та перевірена на основі загальнонаціональних результатів досліджень з годівлі, обміну речовин та надоїв молока в рамках проекту BLE optiKuh, а також практичних даних компанії RinderAllianz GmbH щодо надоїв молока та здоров’я/плодовитості тварин. Підтверджені робочою групою DLG з кормів та годівлі та асоціаціями державних інспекцій, результати та нові рекомендації були докладно описані у Пам’ятці DLG 451 “Дані контрольних дойок для контролю годівлі та здоров’я дійних корів” і таким чином стали надбанням громадськості.

В даний час нові рекомендації впроваджуються в земельних інспекційних асоціаціях, в консалтингових організаціях з годівлі у федеральних землях, у консультаційних фірмах, а також у сільськогосподарських наукових установах та професійному навчанні.

Основна увага приділяється забезпеченню дійних корів енергією та протеїном. Якщо досі максимально високий вміст білка в молоці вважався виразом високої енергетичної ефективності споживаного корму, то тепер це не вважається помилкою. І, з іншого боку, низький білок молока завжди пов’язаний із нижчими енергетичними показниками корму.

Враховується рівень надою

Проте досвід показує, а нові дослідження доводять, що з аналізу якісних показників молока завжди необхідно враховувати рівень надою. У міру збільшення надою корова виробляє більше молочного білка і молочного жиру, але молоко все одно стає “рідше”. Це враховується у новій системі оцінки, тобто, при підвищенні продуктивності нижчий вміст молочного жиру та молочного білка буде вважатися нормальним, і навпаки.

Генетична мінливість корів враховується шляхом встановлення не тільки нормального значення вмісту жиру та білка для кожного рівня надою, але й нормального діапазону з верхнім та нижнім кордоном, названих у новій концепції максимумом та мінімумом білка або жиру (Бmax та Жmax, а також Бmin та Жmin) (Графік 1).

Графік 1: Нормальне значення та нормальний діапазон між мінімальним та максимальним значенням вмісту молочного білка та молочного жиру в залежності від добового надою корів для порід Німецька голштинська та Флекфі.

Контрольні дойки

Жиро-білкове співвідношення також важливо

Для оцінки недостатнього або оптимального забезпечення енергією вирішальне значення має співвідношення між молочним жиром і молочним білком (або жиро-білкове співвідношення -Fett-Eiweiß-Quotient FEQ), як при аналізі результатів контрольного доїння однієї тварини, так і для стада або групи корів.

Високий вміст жиру в молоці часто викликаний швидким використанням запасів жиру в організмі, які насправді призначені для використання як енергетичні резерви в ситуаціях нестачі корму. Однак частина цього розщепленого жиру використовується безпосередньо як джерело жиру для виробництва молока. Чим більше і швидше розплавляється жир в організмі, тим більше його у молоці у вигляді не перероблених жирових компонентів.

З іншого боку, при дефіциті кормів недостатньо енергії для утворення мікробного білка в передшлунках. У крайніх випадках вже перетравлений білок використовується як джерело енергії для метаболізму, а отже він відсутній як будівельний білок для молока, тому вміст білка в молоці залишається низьким або навіть знижується.

В результаті співвідношення жиру та білка молока збільшується.

Тому FEQ > 1,4 слід оцінювати як енергетичний дефіцит.

FEQ < 1,4 слід інтерпретувати як оптимальне енергозабезпечення.

Нестача поживних речовин найчастіше виникає в перші дні та тижні після отелення, а також після перегрупування, у зв’язку з різкою зміною раціону або при прояві парезу. Тому тваринам із такими підвищеними показниками слід приділяти особливу увагу.

Якщо частка корів з підвищеним FEQ особливо висока в будь-якій продуктивній групі або в якомусь періоді лактації, наприклад, у групі, слід перевірити корми, годівлю та менеджмент: чому корови їдять занадто мало?

На екстремальний дефіцит енергії, що супроводжується кетозом, може зазначати додатковий дуже низький вміст білка в молоці, тобто, нижче нормального діапазону між Бmin та Бmax, або додатковий дуже високий вміст жиру в молоці, тобто, вище за нормальний діапазон між Жmax і Жmin.

Обмін протеїну у корови

Надходження протеїну в організм корови не відбувається безпосередньо з протеїну, що міститься у кормі. Жуйна тварина може використовувати тільки ті амінокислоти, які надходять у тонкий кишечник і там перетравлюються. Основним їх джерелом є мікроби, що утворюються в передшлунках, які попередньо перетравлюють велику частину корму, харчуються ним і ростуть. Вони потрапляють у кишечник разом із травною целюлозою і самі є легкозасвоюваними. Вирішальним чинником зростання мікробів у рубці є енергія корму, доступна їм, тобто, вже розщеплена там. Якщо одночасно розщеплюється достатньо кормового білка, мікроорганізми оптимально ростуть і забезпечують велику кількість мікробного білка для подальшого травлення корови.

Якщо вміст протеїну в кормі дуже високий, а кількість енергії, що вивільняється в рубці, дуже низька, не весь протеїн корму, розщеплений в рубці до аміаку, може бути використаний. Надлишок аміаку легко всмоктується у кров через стінки рубця. Там, однак, він токсичний для організму і тому перетворюється на сечовину в печінці і повертається в кров. Зрештою, він виділяється через нирки в сечу і в нижчих концентраціях у вигляді сечовини в молоці. Таким чином, вміст сечовини в молоці є показником надходження сирого протеїну з корму і, крім того, показник кількості невикористаного азоту корму.

Якщо в кормі багато доступної в рубці енергії, але мало білка, який може бути розщеплений в рубці, виникає недолік аміаку як будівельного блоку для мікробного накопичення білка. Тоді організм може спрямовувати сечовину з кровотоку назад у рубець, де вона перетворюється на аміак і знову стає доступним джерелом азоту. Це, у свою чергу, знижує вміст сечовини у крові, молоці та сечі.

Таким чином, певною мірою корова здатна нешкідливо компенсувати як недолік, так і надлишок енергії та білка. Для цього вона, як вид тварин, набула фізіологічних механізмів у ході свого еволюційного та селекційного розвитку. Однак за межами цієї фізіологічно нормальної регуляторної здатності зростає небезпека заподіяння шкоди здоров’ю та ризик зниження.

Обмін протеїну дуже доступно представлений у відео-ролику з курсу «Кормление коров»:

Дізнатись більше про курс можна тут

Нова діаграма для оцінки годівлі за вмістом жиру, білка та сечовини молока

Нова 6-пільна діаграма (графік 2), заснована на раніше використовуваній 9-пільній діаграмі (графік 3), дає уявлення про забезпеченість енергією та протеїном, ґрунтуючись на FEQ та вмісту сечовини в молоці для стада або групи корів.


Шановні відвідувачі сайту!
Повна версія цієї статті доступна лише для наших підписників та клієнтів.
Будь ласка, авторизуйтесь!

Авторизация
*
Email или Имя пользователя
Поле Email или Имя Пользователя не может быть пустым.
Please enter valid data.
Пожалуйста, введите хотя бы 3 символов.
*
Пароль
Поле Пароль не может быть пустым.
Please enter valid data.
Пожалуйста, введите хотя бы 1 символов.
Войти
 
 
 


Автори статті: д-р Бернд Лозанд та д-р Юлія Глатц-Хоппе, Державний науково-дослідний інститут сільського господарства та рибальства Мекленбург-Передня Померанія. Переклад Олени Бабенко спеціально для soft-agro.com.


З нетерпінням чекаю відгуки та коментарі. Велике вам дякую!

Знайшли цей матеріал корисним? Поділіться з колегами у соцмережах або надішліть посилання прямо на пошту!

Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими отримувати повідомлення про вихід нових матеріалів.

Telegram-канал → 

Немає коментарів до статті "Оновлені рекомендації щодо аналізу результатів контрольних дойок"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Нет комментариев