Практика годівлі корів повнозмішаним раціоном (TMR)

Практика годівлі корів повнозмішаним раціоном (TMR)

Істотна мета забезпечення тварин поживними речовинами у тому, щоб вони споживали розрахований кормової раціон у точному складі. Це означає навіть те, що вони не повинні мати можливість вибирати окремі компоненти.

І тут починається порівняно новий метод приготування повнозмішаного раціону з Данії – компактний TMR. Концентрований корм замочують у змішувачі водою кілька годин, бажано на ніч. Загальний час перемішування після завантаження всіх інших грубих кормів дуже великий, тому виходить компактна і порівняно волога суміш, яка не розшаровується на кормовому столі і не призводить до вибіркового харчування тварин.

Чи дійсно перетворення ПЗР на «кашу», яке раніше вважалося недоліком, є перевагою компактного TMR? Обіцяють, що корови споживатимуть поживних речовин набагато ближче до розрахованого раціону і їхня харчова поведінка буде набагато спокійнішою, оскільки через процес змішування вибіркове поїдання окремих компонентів стає практично неможливим.

Зрештою, KRISTENSEN (2016) просуває цю систему, називаючи такі переваги:

Як виготовити компактний повнозмішаний раціон

У компактному ПЗР силос із трави служить каркасом, решта компонентів раціону повинні прилипати до нього. Цільовий вміст сухої речовини у компактному ПЗР – 36 – 38%. Для цього концентрований корм замочують у воді у співвідношенні від 1: 1 до 1: 1,2, тому він, зрештою, прилипає до силосу з трави в процесі тривалого перемішування (таблиця 1). Результат змішування на вигляд повинен бути однорідним світло-коричневим силосом. Інші компоненти раціону більше не повинні впізнаватися (MÖCKLINGHOFF-WICKE and ZIEGLER, 2016).

Таблиця 1. Протокол змішування компакт-ПСР
Фаза змішування Компоненти Тривалість
1. Передсуміш, розмочування Сухі компоненти концентрованих кормів завантажити та почати змішувати, під час змішування додати воду у співвідношенні від 1:1 до 1:1,2; коли вся вода вбереться додати пивну дробину та інші вологі компоненти Змішувати до тих пір, поки вся вода не вбереться (кілька хвилин); залишити набухати щонайменше на 1 годину, при використанні жому у великих гранулах – до 12 годин
2. Структурування Трав’яний силос, інші структурні компоненти, мінеральний корм та спеціальні кормові добавки Час змішування 15-20 хвилин
3. Завершальна фаза, розвантаження Кукурудзяний силос Час змішування 15-20 хвилин! Не зупиняти надовго змішування, відразу ж вивантажувати!

Практичне виготовлення компактного ПСР

В рамках бакалаврської роботи протягом 45 днів (з 24.09 до 07.11) проводилося дослідження впливу переходу від звичайного TMR до компактного TMR (з ідентичним складом раціону) на надій, споживання корму та харчову поведінку тварин на підприємстві, що діє, з поголів’ям 260 корів. Дослідження проводилися у високопродуктивній групі із 140 корів (новотіл та роздій).

Склад раціону було розраховано за нормами GfE. Раціон був представлений як частково змішаний раціон (таблиці 2 та 3).

Таблиця 2: Склад частково змішаного раціону
Кормова сировина кг СВ / гол % СВ кг свіжої маси на голову

(До переходу)

кг свіжої маси на голову

(Після переходу)

Трав’яний силос 6,82 36,08 17,50 17,50
Кукурудзяний силос 7,33 38,78 22,00 22,00
Передсуміш * 4,51 23,86 5,10 5,10
Кормова крейда, сіль, мінеральний корм 0,24 1,27 0,26 0,26
Вода 0,00 0,00 6,20
Сума частково змішаного раціону

(передбачається)

18,90 100 44,86 51,06

*Склад передсуміші: 65% ріпакового шроту, 33% кукурудзи, 2% меляси

Таблиця 3: Основні показники поживності частково змішаного раціону
Показник Значення
Сирий протеїн XP, г/кг СВ 168
Засвоєний протеїн nXP, г/кг СВ 156
Сира клітковина XF, г/кг СВ 194
Структурна сира клітковина str. XF, г/кг СВ 160
Кислотно-детергентна клітковина ADF, г/кг СВ 225
Нейтрально детергентна клітковина NDF, г/кг СВ 398
Цукор, г/кг СВ 32
Крохмаль, г/кг СВ 178
NEL, МДж/кг СВ 6,8
Молоко * з NEL, кг 28,3
Молоко * з nXP, кг 28,6

* За умови споживання 18,9 кг із неповного змішаного раціону

Змішаний раціон, відібраний та проаналізований наприкінці дослідження, показав відносно гарну відповідність з розрахунковими показниками раціону із вмістом сирого протеїну XP 165 г, вмістом сирої клітковини XF 200 г та вмістом цукру та крохмалю 24 та 189 г/кг сухої речовини відповідно.

На додаток до цього частково змішаного раціону корови отримували максимум 4,8 кг, а в середньому по стаду – 3 кг концентрованого корму (повнораційний молочний продуктивний комбікорм 20/4, без соєвого шроту) на корову на день на транспондерних станціях до кінця періоду високої продуктивності .

Виготовлення звичайного ПЗР та компакт-ПЗР

Змішувач-кормороздавач спочатку був заповнений передсумішшю, мінеральним кормом, кормовим вапном і сіллю. Потім був трав’яний силос і, нарешті, кукурудзяний силос. Раціон змішувався під час завантаження кормової сировини та ще протягом 15 хвилин після завершення завантаження. Корм роздавали відразу під час ранкового доїння, а підсування корму на кормовому столі робили в 11:45, 15:45 та 19:30.

При створенні компактного TMR (друга частина експерименту – з 16.10 до 07.11) передсуміш завантажували ввечері і замочували водою (1: 1,2). Подальша процедура змішування відповідала описаній у таблиці 1. Усі умови утримання тварин та інші умови годівлі, а також рутинна робота залишалися незмінними протягом усього періоду дослідження.

Які дані аналізували під час експерименту

Збір даних включав добовий надій, вміст молочного жиру та молочного білка один раз у кожному з тестових періодів, добове споживання корму (щотижневе визначення сухої речовини для частково змішаного раціону), а також двотижневу оцінку консистенції гною та харчової поведінки.

В останньому випадку піддослідних тварин фотографували за їжею, особливо через 15 та 30 хвилин, а також через 1, 2, 3 та 4 години після подачі корму. Щоб завжди забезпечувати однакову перспективу і показувати всі місця годівлі, по всій довжині кормового столу рівномірно було нанесено розмітку маркувальним спреєм (зазначено в цілому 13 місць для встановлення штатива камери).

При статистичній оцінці показники продуктивності порівнювали до зміни годівлі (тестовий період 1) із такими після зміни (тестовий період 2). Дані молочної продуктивності були піддані двовибірковому t-критерію із залежними вибірками, а дані про споживання корму і консистенції гною, а також спостереження за кормовим столом були піддані двовибірковому t-критерію при припущенні рівних дисперсій.

Таблиця 4: Споживання корму, показники продуктивності та консистенція гною до та після переходу
Показник Період 1: перед переходом на компактний частково змішаний раціон Період 2: Компактний частково змішаний раціон
У середньому Середньоквадратичне відхилення У середньому Середньоквадратичне відхилення
Зміст СР у частково змішаному раціоні,% 43,2 0,01 37,1 0,02
Споживання корму з частково змішаного раціону *, кг СР/корову на добу 42,5 1,65 47,8 1,64
Споживання корму з частково змішаного раціону *, кг СР/корову на добу 18,3 0,74 17,4 0,47
Кількість молока **, кг/корову на добу 36,5 5,03 34,8 5,12
Жирність молока **,% 4,07 0,48 4,23 0,48
Вміст білка в молоці **,% 3,41 0,27 3,67 0,33
ECM**, кг/корова на добу 36,7 4,71 36,1 4,60
День лактації ** в середньому за випробувальний період 111 73,83 134 73,83
Кількість тварин, які споживають корм, за одне спостереження *** 40,0 17,16 30,6 12,66
Відсоток зайнятих кормомісць за одне спостереження ***,% 51,3 22,00 39,2 16,22
Консистенція гною, бал 2,82 0,76 2,67 0,54

* всі корови високопродуктивної групи (n = 140)

** тільки ті корови, які знаходилися у високопродуктивній групі протягом усього періоду випробування (n = 85; LN: 2,8)

*** 5 днів спостереження (по 6 разів на день) на тестовий період; оскільки день переходу не був врахований у цій оцінці, для 2-го періоду залишилося лише 4 дні спостереження.

Результати та висновки для практики

Достовірні твердження про вплив компактної системи подачі повнозмішаного раціону на споживання корму та надої можливі лише за паралельного порівняння у межах точного тесту годування. Однак у цьому практичному дослідженні два варіанти подачі корму були протестовані один за одним. Зниження надоїв під час експерименту (таблиця 4) було, передусім, через прогресуючу стадії лактації корів (графік 1).

Графік 1: Зміна споживання корму та молочної продуктивності протягом дослідження

Практика годівлі корів повнозмішаним раціоном (TMR)

Практика годівлі корів повнозмішаним раціоном (TMR)

Коли роздавалася компактна суміш, корови змінювали харчову поведінку, менше реагували на роздачу корму і більше не копались у кормі, а завжди їли корм зверху.

Зміна надою була наслідком ходу лактації, навіть якщо у другій частині експерименту (з 123-го дня лактації) зниження молочної продуктивності було дещо більшим.

Незважаючи на те, що в середньому споживання свіжого корму після переходу було вищим на 5,3 кг/корову і на день, у перерахунку на суху речовину споживання більш вологої компактної суміші було на 0,9 кг/корову на день нижче, ніж у періоді 1.

Енергії та nXP, одержуваних із частково змішаного раціону плюс додатковий комбікорм через транспондер у розмірі 4,7 кг, вистачило з урахуванням отриманих жирності та білка молока у першому періоді на 36,4 кг молока, а у другому – на 32,5 кг.

Відбулася явна зміна харчової поведінки корів. Загалом при годівлі компактним TMR менше тварин реагувало на роздачу корму. Наприклад, через 15 хвилин після роздачі у першому періоді дослідження в середньому 46% корів були зареєстровані біля кормового столу, а в другому періоді – лише 35% корів (графік 2).

Графік 2: Частка тварин біля кормового столу та частка зайнятих кормомісць

Практика годівлі корів повнозмішаним раціоном (TMR)

Багато тварин при роздачі свіжого корму залишалися лежати. Також було відмічено, що через однорідність корму дійні корови їли його зверху і більше не перемішували корм.

Висновок

У цьому практичному дослідженні було показано зміну харчової поведінки корів, коли система подачі корму була змінена з змішаного часткового раціону на компактний частковий змішаний раціон.

В цілому, але особливо відразу після роздачі свіжого корму, менше корів знаходилося одночасно біля кормового столу і також спостерігалося менше відтіснення тварин один одним. Численні тварини більше не реагували на роздачу свіжого корму підходом до кормового столу, а залишалися на своїх лежаках.

Стадо в цілому поводилося спокійніше. Буквально через кілька днів після зміни системи годівлі вже не спостерігалося випадків, коли тварини «копалися» в масі корму або «виїдали» траншеї.

Навпаки, корови стали їсти раціон зверху. І це могло дійсно сприяти споживанню одноріднішого, гомогеннішого раціону, що пояснюється дещо рівномірнішою консистенцією гною в цілому.

Коли ж необхідний час змішування ПЗР не дотримувалося, корови знову реагували цього тим, що починали ритися в раціоні. Це підкреслює велике значення часу змішування/якості змішування та показує чутливу реакцію корів на зміну режиму годування.

Виготовлення компактного TMR пов’язане з великим обсягом роботи та витратою дизельного палива через тривалий, інтенсивний процес перемішування та більшу вагу корму. Крім того, збільшується знос кормозмішувача та трактора. Лопатки змішувача-кормороздавача, ймовірно, також доведеться міняти частіше. Це, очевидно, призведе до підвищення витрат на годівлю.

Крім того, щоденне приготування кількох кормосумішей за цим принципом утруднене з точки зору організації праці через тривалий час замочування та часу перемішування. Цей варіант годівлі вимагає високого рівня дисципліни, оскільки процес змішування для досягнення бажаної однорідності повинен дотримуватися.

Вплив такого «годування кашею» на, наприклад, стан обміну речовин, особливо при використанні раціонів, багатих концентратами та бідних за структурністю, має стати частиною подальших досліджень.


Автор статті: Хелена Фах’є, Асоціація спеціального консультування з питань великої рогатої худоби в Dithmarschen e.V.; Проф. Катрін Малков-Нерге, Кільський університет прикладних наук, Департамент сільського господарства, Остерронфельд. Переклад Олени Бабенко спеціально для soft-agro.com< /a>.


З нетерпінням чекаю відгуки та коментарі. Велике Вам дякую!

Знайшли цей матеріал корисним? Поділіться з колегами в соцмережах або надішліть посилання прямо на пошту!

Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими отримувати повідомлення про виході нових матеріалів.

Telegram-канал →

Немає коментарів до статті "Практика годівлі корів повнозмішаним раціоном (TMR)"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Нет комментариев