Фітаза свиням: чому без неї не можна обійтися?

Фітаза свиням

Фітаза свиням – неминучий компонент у рецептурах комбікормів для свиней. Чому це так?

Фосфор – останнім часом погане слово для всіх тваринницьких господарств. Але ми ще маємо з цим звикнутися і дотримуватися нинішніх максимально дозволених обсягів добрив. Для багатьох господарств це означає скорочення або навіть мінімізацію викидів фосфору через корми, наскільки це можливо, щоб зберегти поголів’я свиней.

Рівень фосфору в кормах для свиней нижче 0,4%, за яким раніше полювали всі консультанти на фермі, тепер обов’язковий і приймається всіма. Щоб досягти таких низьких значень сьогодні кормові суміші повинні розроблятися інакше. Використання мінерального фосфору має бути по можливості скорочено, а фосфор з рослинних компонентів корму, що використовується, повинен використовуватися краще.

Фітаза свиням

Багатьом господарствам доводиться скоротити внесення органічних добрив через фосфор.

Фітатний фосфор – резерви, що не використовуються, що зберігаються в рослинах

Чому фосфор, який часто міститься в рослинах у великих кількостях, так погано використовують свині? На це питання легко відповісти. Більшість фосфору у рослинах пов’язані з фітинової кислотою. Однак свині не можуть розщеплювати ці сполуки, тому що вони не можуть виробляти будь-які ферменти для цього. У таблиці 1 показано, які кількості фосфору залишаються невикористаними в кормах для свиней.

Таблиця 1: Рівні фітатного фосфору у рослинних кормах

Таблиця 1: Рівні фітатного фосфору в рослинних кормах
Кормовий засіб Загальний фосфор (%) Фітатний фосфор (%) Фітатний фосфор у відсотках від загального фосфору(%) Природна фітаза (Од/кг)
Кукурудза 0,28 0,19 68 15
Пшениця 0,33 0,22 67 1193
Ячмінь 0,37 0,22 60 582
Тритікале 0,37 0,25 67 1688
Жито 0,36 0,22 61 5130
Соєвий шрот HP 0,61 0,32 52 8
Ріпаковий шрот 1,12 0,40 36 16
Шрот соняшниковий 1,00 0,44 44 62
Пшеничні висівки 1,16 0,97 84 2957

Від двох до майже десяти грамів фосфору на кілограм корму не можна використовувати, але насправді вони є дуже добрим джерелом фосфору. Саме з цього нам потрібно почати, щоб досягти кращої засвоюваності. З цією метою багато років тому у центрі уваги виявилася фітаза, тобто фермент, здатний відщеплювати фосфор від фітату.

Фітаза свиням – нове покоління продуктів

Фітазу, що використовується сьогодні в годівлі тварин, отримують або з грибів, наприклад (Aspergillus niger), або з бактерій (наприклад, кишкова паличка). Розрізняють від 3 до 6 різних фітаз. Проте це суто хімічна диференціація, залежно від цього, з якого атома вуглецю починається перше відщеплення фосфору. Однак це мало що говорить про ефективність, тому що всі шість видів фітаз з великою ймовірністю повністю відщеплюють всі шість залишків фосфору.

Знову й знову постає питання, у яких одиницях вимірюються фітази і як можу порівняти ці дані один з одним. Тут слід сказати, що це не так просто. Колись було встановлено, що одна одиниця фітази відповідає кількості, яку мікромоль органічного фосфору виділяє в лабораторії за певних умов, але тільки в окремих випадках це також відповідає умовам у тварин.

Тому необхідно, щоб щодо використання фітази свиням були проведені докладні травні дослідження, а потім були створені матриці, які дозволять зробити надійні оцінки вивільнення пов’язаного фосфору залежно від продукту. Тільки тоді можна розробити раціони з низьким вмістом загального фосфору, але з достатньою кількістю засвоюваного фосфору задоволення потреб тварини.

Як правило, щоб бути ефективною, фітазі потрібне кисле середовище. Таке середовище є в шлунку та передніх відділах кишечника. Важливо, щоб фітаза виявила свою повну ефективність, особливо там, де ми знаходимо значення pH від 2,5 до 5, а саме у заповненому шлунку та перших відділах тонкої кишки. Для цього створено нові фітази для свиней. Крім того, їхня ефективність у розщепленні залишків фосфору значно вища, ніж у старого покоління.

Графік 1: Профіль pH-активності трьох фітаз in vitro (зі змін, Parks та Pontoppidan)

Фітаза свиням

Важливо, щоб фітази оптимально працювали в наповненому шлунку та першому відділі тонкої кишки (фітази 1 та 3 на малюнку 1). Висока ефективність при дуже низьких значеннях pH (нижче 2,5), наприклад, натщесерце, не потрібно. Оскільки підкладки там немає субстрату.

Крім поліпшення засвоюваності фосфору, відбувається вивільнення інших сполук, та елементів, що може також підвищувати засвоюваність сирого протеїну, кальцію та, можливо, мікроелементів. Отже, якщо вміст фосфору в кормі знижується і одночасно використовується фітаза свиням, необхідно також зменшити вміст кальцію в кормі, інакше співвідношення Ca : P може стати занадто високим і засвоєння буде порушено.

Фітаза в годуванні свиней

Фітази стали незамінними під час годування свиней на відгодівлі

Чи ефективне підвищення концентрації фітази у комбікормі?

Тим часом, наука також говорить про додаткове підвищення ефективності дії фітази у свиней, оскільки вона робить фосфор доступним для організму за рахунок розщеплення фосфатних залишків з інозитолового кільця (так називають хімічну структуру, в якій фосфор пов’язаний у фітатні сполуки).

Про це також свідчать експерименти з високим вмістом фітази у кормах. Цей інозитол раніше також називався м’язовим цукром і використовується в організмі для постачання м’язових клітин. Сьогодні він також використовується як харчова добавка при спортивному харчуванні.

Проте слід зазначити, що фосфор-вивільняючий ефект фітази призводить до зниження ефективності. Це означає, що при збільшенні дози вивільнення фосфору не збільшується так само. Тому немає сенсу використовувати набагато вищі дози, такі як 2000 FTU (одиниця, у якій зазвичай вказується кількість фітази).

Те, які можливості надає використання фітази свиням, було показано у багатьох наукових дослідженнях за останні 3-4 роки. Два з них ми повинні навести тут.

У дослідженні, проведеному в Університеті Бінгена дослідницькою групою під керівництвом професора Дюзеля, було показано, що використання високих доз фітази в кормі для поросят знижує виведення фосфору з організму на понад 50%. Як видно з таблиці 2, це в першу чергу пов’язано зі збільшенням засвоюваності фосфору (кальцій та сирий протеїн також були засвоюваними).

Таблиця 2: Вплив дозування фітази на перетравлюваність фосфору, кальцію та сирого протеїну у здухвинній кишці
P (%) Са(%) Сирий протеїн (%)
Контроль 48,5 52,3 74,2
Негативний контроль (NC) 50,6 66,3 71,5
NC + 250 FTU фітаза 56,4 66,4 75,4
NC +500 FTU фітаза 63,6 63,2 78,7
NC + 750 FTU фітаза 68,3 69,8 78,9
NC + 1000 FTU фітаза 69,3 66,2 80,4

Для цієї мети дослідники використовували раціони, які згодовувалися паралельно: на додаток до контрольної групи, складеної за нормальним стандартом, згодовувалась так звана група негативного контролю, в якій було знижено лише вміст фосфору (нижче за норму потреби у фосфорі). Крім того, до негативного контролю додавали ще чотири раціони, у кожен з яких вводили різну кількість фітази (250, 500, 1000, 2000 FTU).

Фітаза в годівлі свиней

І у поросят виділення фосфору також може бути значно знижено за допомогою фітази.

За рахунок зниження загального вмісту фосфору в кормі для поросят з 0,45 до 0,35% та підвищення продуктивності тварин можна було досягти екскреції фосфору, показаної на графіку 2. Загальне зниження становило 45-60% залежно від дозування фітази свиням.

Графік 2: Екскреція фосфору в експерименті з поросятами

Фітаза свиням

У дослідженні, проведеному Андреа Мейєр на відгодівлі свиней у Сільськогосподарській палаті Нижньої Саксонії, подвоєння використання фітази свиням (від 350 до приблизно 700 FTU або від 250 до 500 FTU) також призвело до зниження рівня фосфору, що виділяється на 24%. У цьому досліді у звичайному комбікормі відповідно до специфікацій RAM (зміст фосфору 0,50 або 0,46) вміст фосфору було ще знижено (0,42 або 0,37).

Як видно з Таблиці 3, відбулося значне зниження екскреції, але це також мало невеликий вплив на продуктивність тварин.

Таблиця 3: Результати тесту відгодівлі свиней у LWK Нижня Саксонія
Показник Одиниця виміру Контроль RAM RAM P-зменшений
Приваги г / тварина / доба 1011 967
Витрата корму кг/кг 2,56 2,67
Індекс 0,983 0,978
Витрати на корми € / приріст на 100 кг 64,07 67,06
P екскреція кг / тварина 1,47 1,12

Через нижчий приріст через нижчу конверсію корму витрати на корми на 100 кг у тестовій групі збільшилися на 2,39 євро на тварину. Планується подальше повторення тесту, оскільки інші дослідники не помітили зниження продуктивності.

Висновок щодо застосування фітази свиням

Зниження вмісту фосфору у кормі для свиней стане стандартом у майбутньому. Засобом для цього є фітази. Було показано, що при використанні фітази свиням можливо досягти зниження рівня фосфору в комбікормі для свиней на відгодівлі менше 0,4%.

Однак водночас необхідно враховувати зниження вмісту кальцію, інакше може виникнути дисбаланс у мінеральному обміні. Необхідні подальші дослідження, щоб оптимізувати раціони настільки, щоб можна було уникнути фінансових втрат і максимально знизити рівень фосфору.


Автор статті: Доктор Манфред Вебер, Кляйн Швехтен. Переклад Олени Бабенко спеціально для soft-agro.com


З нетерпінням чекаю відгуки та коментарі. Велике Вам дякую!

Знайшли цей матеріал корисним? Поділіться з колегами в соцмережах або надішліть посилання прямо на пошту!

Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими отримувати повідомлення про виході нових матеріалів.

Telegram-канал → 

Немає коментарів до статті "Фітаза свиням: чому без неї не можна обійтися?"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Нет комментариев