Оптимальна годівля ремонтних свинок. Частина 2

Годівля ремонтних свинок

Частина 2: Фази годівлі ремонтних свинок

Перехід від годівлі племінних поросят до годівлі племінного молодняку ​​слід проводити повільно та гармонійно. Компоненти комбікорму не замінюють різко і великими дозами – тут поступову заміну комбікорму для поросят на новий комбікорм для племінного молодняку ​​слід розтягнути щонайменше на 3 дні, а краще – на 7 днів, наскільки це можливо.

У будь-якому випадку потрібно забезпечити такі умови, щоб не виникло ситуації, коли тварина недовірливо шукає звичний для нього корм і не знаходить його в годівниці – зміна розташування та перегрупування вже самі по собі достатній стрес.

Порожня годівниця в цей момент – ще гірша! Те саме стосується зміни партій кормової сировини – ячмінь не вважається ячменем, якщо змінюється його гігієнічний статус, ступінь помелу та вид подачі, наприклад перехід від сухої форми до рідкої. Тому в ситуаціях, коли змінюється спосіб утримання та годування, на початку завжди має продовжуватися годування з використанням компонентів попередньої фази, а потім поступова зміна на нові компоненти.

Під час фази переходу з одного типу годівлі в інший можна підтримати обмін речовин шляхом тимчасового підвищення дач вітамінів Е і С.

У племінного молодняку сьогодні дуже високий потенціал росту

У племінного молодняку сьогодні дуже високий потенціал росту

Щоб максимально точно адаптувати потреби тварини в поживних, мінеральних та активних речовинах, і при цьому по можливості точно пристосуватися до отримання цільової продуктивності, добре зарекомендувало себе двофазна, а краще трьохфазна годівля:

Орієнтовні показники з цільового середньодобового приросту ваги, тривалості вирощування, потреби в кормі та енергії, а також необхідні для оптимізації годівлі відповідні діапазони маси тварин наведені в таблиці 1.

Таблиця 1: Орієнтовні показники для забезпечення поживними речовинами та енергією для ремонтних свинок та молодих свиноматок (на 88% СР).

Таблиця 1: Орієнтовні показники для забезпечення поживними речовинами та енергією для ремонтних свинок та молодих свиноматок (на 88% СР)
Жива вага Середньодобовий приріст Тривалість вирощування Енергія Сирий протеїн Лізін* Кількість корму Са2) Фосфор1)
pcv загальний v.P Загальний P з фітазою
кг г днів МДж ОЕ/ на день МДж ОЕ/кг МДж ЧЕ / кг для орієнтації % г/МДж ОЕ кг/день % % %
25-40 700-750 22 18 13,0-13,4 9,5-10,0 16,0-17,0 0,75 0,85 1,35 0,70-0,80 0,31 0,40-0,50
40-70 750-800 38 24 12,6-13,0 9,2-9,8 14,0-16,0 0,66 0,76 1,90 0,65-0,75 0,29 0,38-0,48
70-95 850-900 29 30 12,6-13,0 9,2-9,8 13,0-15,0 0,54 0,65 2,45 0,55-0,65 0,25 0,35-0,45
Введення в стадо
95-130 750-900 40-45 35-40 13,0-13,4 9,5-10,0 13,0-14,0 0,50 0,62 2,7-3,5 0,50-0,60 0,22 0,33-0,43

* до 60 – 65 кг ЖВ:  Lys: Met / Cys: Tyr: Try: Val: Leu: ile: His – 1: 0,54 0,63 0,18 0,65 1,03 0,50 0,33

* з 60-65 кг ЖВ: 0,52 0,33

1) + 0,2 г порівняно з відгодівлею; 2) цільове співвідношення Ca: vP – 2,2 – 2,7: 1

Щодо вимог до вмісту клітковини необхідно орієнтуватися на норми для поросних свиноматок.

Для достатнього забезпечення якомога гармонійніше зростаючих тварин у таблиці 1 наводяться орієнтовні показники для оптимізації протеїнового (діапазон по сирому протеїну в %, а також pcv лізину та загальному лізину в г/МДж ОЕ) та мінерального забезпечення (загальний кальцій, перетравний фосфор та загальний) фосфор при додаванні фітази).

Вміст амінокислот має вирішальне значення

Для стартового комбікорму для ремонтного молодняку ​​рекомендовано концентрацію енергії на рівні 13,0–13,4 МДж ОЕ у кг корму. У комбікормі з 70 кг цей показник не повинен суттєво перевищувати 13,0 МДж ОЕ.

Для забезпечення білком, і особливо для цільового набору ваги, вирішальне значення має надходження достатньої кількості амінокислот, яке визначається першою лімітуючою амінокислотою лізином і необхідними співвідношеннями наступних лімітуючих амінокислот.

Щоб забезпечити описаний вище діапазон енергії, наведено співвідношення засвоюваного (pcv = praecaecal засвоюваний, прецекальний) та загального лізину до енергії (в г/МДж ОЕ).

Що таке прецекальні амінокислоти, як їх розуміти та як з ними працювати, дізнайтесь у нашому навчальному курсі «Годування свиней»!

Для кормової сировини з сильними коливаннями перетравності амінокислот і за високої частки введення синтетичних амінокислот рекомендується паралельна оптимізація корму і на основі вмісту перетравних амінокислот, і на основі вмісту загальних амінокислот, щоб надійніше гарантувати забезпечення потреб тварин.

У стартовому комбікормі для ремонтних свинок (25-40 кг живої маси) для оптимізації рекомендується 0,75 г лізину pcv та 0,85 г загального лізину/МДж ОЕ. При рекомендованому вмісті енергії на рівні, наприклад, 13,2 МДж ОЕ, це тоді відповідало б вмісту 1,0 г лізину pcv.

У фінішному комбікормі для ремонтних свинок (з 70 кг живої маси) при трьохфазній годівлі рекомендується лізину pcv  0,54 г та загального лізину 0,65 г у МДж ОЕ: при можливому вмісті енергії на рівні 13,0 МДж ОЕ це становитиме 0,65 г pcv або 0,9 г загального лізину на кг корму.

Співвідношення перших 8 незамінних pcv-амінокислот лізин: метіонін/цистин: треонін: триптофан: лейцин: ізолейцин: гістидин приводиться для групи дорощування і з 60-65 кг живої маси, і повинні бути невід’ємною частиною в оптимізації комбікорму та з підвищеною часткою синтетичних амінокислот, тому що більш високий вміст лізину, природно, вимагає збільшення частки наступних амінокислот, що лімітують.

Великий діапазон значень по сирому протеїну від високого 17,0% до низького 13,0% дуже добре відображає той факт, що цей показник є лише розрахунковим і обчислюється, спираючись на відповідний вміст його в окремій кормовій сировині та кількість синтетичних амінокислот. У цілому нині рекомендації щодо вмісту сирого протеїну нижче, ніж у ранніх рекомендаціях з годівлі, оскільки це позитивно впливає здоров’я тварин.

Все залежить від співвідношення кальцію та засвоюваного фосфору

Що стосується балансування раціону по макроелементам кальцію і фосфору, а краще перетравлюваного фосфору, за новітніми даними важливо дотримуватися не тільки рекомендації по абсолютним значенням, але і насамперед співвідношення кальцію до фосфору, що перетравлюється. Це потрібно для того, щоб позитивно впливати на зростання хребта та всього організму загалом. А для практики це є чітким посланням про те, щоб скорочувати насамперед надмірні дачі кормової крейди!

У комбікормі для племінних поросят має бути встановлене співвідношення Ca: vP 2,2 – 2,7:1, краще у бік менше 2,4! При трифазовому годуванні з 25, 40 та 70 кг живої маси цільовими значеннями є 0,31, 0,29 та 0,25% vP, що означає, що ці рекомендації приблизно на 10% вищі, ніж рекомендації для свиней на відгодівлі з високим рівнем приросту ваги. Залежно від загального вмісту фосфору в окремих компонентах, що використовуються, і з урахуванням додавання фітази, що зараз є звичайним, у нижній частині таблиці вказується вміст загального фосфору на рівні від 0,35 до 0,50 г для трьох фаз вирощування.

Деякі кормові компанії працюють з енергетичною оцінкою кормів на основі чистої енергії, для цієї системи також наведені орієнтири для того, щоб можна було порівнювати комерційні продукти з кормозмішуванням власного виробництва.

Більше енергії у комбікормі у фазі введення у стадо

У таблиці 1 наведено також і орієнтовні показники для наступної фази вирощування ремонтних свинок – фази введення у стадо з 95/105 (115) кг живої маси. Щоб забезпечити досягнення високого рівня відкладення жиру або більшого вмісту жиру в організмі до першого запліднення, комбікорм повинен містити більше енергії і менше протеїну. Достатній резерв жиру позитивно діє на плодючість.

Так у цій фазі необхідний порівняно високий рівень енергії від 13,0, а краще 13,4 МДж ОЕ на кг корму (88% СВ) та значно менше забезпечення амінокислотами – не більше 0,5 г pcv лізину або 0,62 г загального лізину на МДж ОЕ, що становить лише 6,5 г pcv або 8 г загального лізину.

Годівля ремонтних свинок

У фазі введення в стадо комбікорм має бути багатий на енергію, а амінокислот у ньому має бути менше.

Тут слід відзначити важливий момент, а саме, що годівля в жодному разі не є єдиним або навіть виправним засобом для отримання свиноматок з високою продуктивністю та хорошим фундаментом. Всі заходи від оптимізації догляду, утримання до селекційної роботи та супроводу при введенні у стадо свиноматок завжди повинні виконуватися так само інтенсивно, як і щоденно контрольовані заходи годівлі, до чого, звичайно, також відноситься і адекватне постачання тварин гігієнічно бездоганною водою.

У таблиці 2 наведено рецепти комбікормів для трифазового годування ремонтних свинок до 95/105 кг та комбікорми з підвищеним вмістом енергії для заключної фази введення в стадо.

Ці комбікорми містять у своїй основі власне вирощені зернові або суміш CCM (корнаж, силосоване зерно кукурудзи, вміст сухої речовини на рівні 64%) із зерновими.

Наведене співвідношення компонентів та вміст поживних речовин наводяться на 88% сухої речовини для того, щоб їх можна було легше порівнювати, і це необхідно враховувати під час введення раціону в комп’ютер системи годівлі.

Таблиця 2. Приклади рецептів комбікормів для трифазового годування ремонтних свинок та заключної фази введення у стадо свиноматок на основі зернових та CCM (корнаж)/зернові плюс соєвий шрот та мінеральний корм.

Таблиця 2. Приклади рецептів комбікормів для трифазового годування ремонтних свинок та заключної фази введення в стадо свиноматок на основі зернових та CCM (корнаж) /зернові плюс соєвий шрот та мінеральний корм.
Фаза годування від кг ЖМ Ремонтні свинки Введення в стадо
25/30 40/45 70/75 95/105
Кормова база Зернові Корнаж / зернові Зернові Корнаж / зернові Зернові Корнаж / зернові Зернові Корнаж / зернові
Компоненти
Ячмінь % 40,0 24,0 40,0 17,0 40,0 7,6 41,0 14,0
Пшениця % 31,5 17,0 34,0 10,0 36,0 6,2 37,0 37,0
Жито % 5,0 2,5 6,75 1,8 8,0 0,5 8,5 8,5
ССМ (корнаж), 64% Т % 30,0 45,0 60,0
Суміш клітковини % 3,0 5,0 3,0 8,0 4,0 12,0 2,0 2,0
Шрот соєвий % 15,5 17,0 12,0 14,4 8,65 10,5 6,5 6,5
Мінеральний корм 1 18/3 + 10 / 2,5 / 6 / 0,5 % 4,0 4,0 3,5 3,5
Мінеральний корм 2 18,5 / 2,5 + 10/1/4 % 3,0 3,0 3,0 3,0
Рослинна олія % 1,0 0,5 0,75 0,3 0,35 0,2 2,0 2,0
Поживність (88% T)
Енергія, ОЕ МДж/кг 13,0 13,0 13,0 13,0 12,9 12,9 13,3 13,4
Сирий протеїн % 16,4 16,0 15,3 15,1 13,9 13,4 12,9 12,5
PCV лізин % 0,95 0,97 0,86 0,86 0,70 0,72 0,65 0,67
Лізін % 1,10 1,10 1,0 1,0 0,84 0,85 0,77 0,79
лізин pcv: Met / Cys: 100 56:64:19 54:64:18 57:64:19 56:64:18 58:65:19 60:67:18 58:66:17 57:66:17
Крохмаль % 44,0 44,0 45,0 45,5 47,0 47,0 48,0 51,0
Сира клітковина % 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,6 3,5
aNDFom % 15,5 13,5 15,6 13,2 15,8 15,8 15,4 11,0
Кальцій % 0,75 0,75 0,69 0,67 0,58 0,58 0,57 0,57
Фосфор % 0,46 0,45 0,44 0,43 0,40 0,40 0,38 0,37
Перетравний фосфор, vP % 0,32 0,32 0,31 0,30 0,27 0,27 0,26 0,25

Соєвий шрот – гарний вибір

Доповнення кормосумішей білком та мінералами було здійснено соєвим шротом з високим вмістом протеїну та двома різними мінеральними кормами, з різним вмістом кальцію, фосфору та амінокислот (мінеральний корм 1 та мінеральний корм 2).

Мінеральний корм 1 використовувався для перших двох фаз годування, з 25/30 кг і з 40/45 кг живої маси – і в ньому міститься, на відміну від мінерального корму 2, трохи менше кальцію і трохи більше фосфору (18% і 3%, а також 2,5% метіоніну, 5% треоніну та 0,5% триптофану (більше, ніж у мінеральному кормі 2) Це необхідно для того, щоб закрити потребу тварин у поживних речовинах у цих двох ранніх фазах.

Мінеральний корм 2 використовувався для виготовлення комбікорму для фаз годування з 70/75 кг живої маси та введення в стадо, і не містив триптофану.

Для точного забезпечення необхідних показників з енергії та клітковини в рецептуру комбікормів були додані рослинна олія та мікс з клітковини, що складається з рівних часток пшеничних висівок, меласованого сухого жому, оболонок сої та зеленого борошна.

Для того, щоб проілюструвати наскільки сильно впливає на концентрацію енергії та нижчий вміст клітковини в комбікормі збільшення частки ССМ (корнаж без качанів), у комбікорми із зерновими була включена висока частка ячменю.

Це дуже ясно показує, що для точного регулювання вмісту енергії та клітковини, в кормосуміші, в основі якої лежить корнаж, потрібно вводити підвищений вміст компонентів, багатих на клітковину, ніж у кормосуміші на основі зернових.

Наприклад, у комбікормі з 25/30 кг ЖМ із CCM у розмірі 30% замість 3,0% для зернових потрібно додавання 5,0% міксу з клітковини. А комбікорм для фази від 40/45 кг ЖМ зі збільшенням частки корнажу до 45% замість 3,0% для зернових потрібно додавання міксу з клітковини лише на рівні 8,0%.

Ще більшою частка міксу з клітковини (12% замість 4% у комбікормі, основу якого лежать зернові) необхідна для фази від 70/75 кг живої маси, якщо вміст CCM збільшено до 60%. І в той же час має бути забезпечений вміст енергії на рівні до 13,0 МДж ОЕ кг корму.

У кормосумішах для племінних свинок завжди приділялося увагу досягненню не менше 14 або 13% aNDFom для підтримки травних процесів (як на базі зернових, так і в суміші ССМ та зернових).

Годівля ремонтних свинок

Щоб фундамент свиноматок міг добре розвиватися, необхідно дотримуватись співвідношення кальцію і засвоюваного фосфору в кормі.

Щодо добавок мінералів, вміст яких досить просто визначити аналітично як у зернових, так і в корнажі, то співвідношення кальцію і перетравного фосфору потрібно підбирати таким чином, щоб воно було досить близьким, тому що це за новітніми дослідженнями дає більше переваг для зростання та розвитку тварин .

Так 0,75% кальцію в комбікормі з 25/30 кг ЖВ хоч і було достатньо, але в той же час це досить низький рівень, і зроблено це для того, щоб забезпечити як необхідний рівень фосфору, що засвоюється, 0,31%, так і при цьому щоб співвідношення кальцію до перетравного фосфору залишилося на рівні нижньої межі – 2,2: 1. Таке ж співвідношення було розраховане і для наступних фаз годівлі, наприклад, 0,58% або 0,60% кальцію з 70/75 кг ЖВ.

Раціони на базі зернових та суміші корнажу із зерновими

У комбікормах для фази введення ремонтних свинок у стадо, які розділили на комбікорм із зерновими та комбікорм із корнажем/зерновими, частку соєвого шроту знизили для уповільнення швидкості росту, яку визначає наявність у кормі амінокислот, і одночасно концентрація енергії була підвищена за рахунок зниження частки міксу з клітковини до 2% чи 4%.

Метою цього є збільшення накопичення жиру в організмі тварин, що, звичайно, також підтверджується збільшенням жирового прошарку на спині і може бути легко виміряно навченим персоналом. За останнім ребром, на 3 см нижче хребта, шар жиру має бути по можливості 14 мм.

Для забезпечення потреби тварин у протеїні та мінеральних речовинах, використовувалися соєвий шрот та дві мінеральні суміші, а саме від 25/30 кг ЖВ мінеральний корм 1 з часткою введення 4% та з 40/45 кг ЖВ – з часткою введення 3,5%, а також зернові або суміш корнажу із зерновими.

Годівля ремонтних свинок

Для отримання плідних свиноматок у ремонтних свинок має бути достатньо жирових відкладень.

Такий порівняно досить багатий склад мінерального корму при замовленні його в кормових компаніях уможливлює гарантоване забезпечення тварин усіма необхідними амінокислотами, мікроелементами та вітамінами, крім вмісту в них кальцію та фосфору.

Стає цілком очевидним, що завдяки такому складу мінерального корму частку соєвого шроту в комбікормах з 25/30 кг ЖМ, потім 40/45 кг ЖМ і до 70/75 кг ЖМ можна поступово і цілеспрямовано знижувати.

Хоча також можна бачити, що для суміші CCM/зернові потрібна добавка соєвого шроту на 1,5–2,5% вище через нижчий вміст білка або, правильніше сказати, нижчий вміст амінокислот у корнажі порівняно із зерновими. Наприклад, 17,0% соєвого шроту в комбікормі з 25/30 кг ЖМ для кормосуміші CCM / зернові порівняно з 15,5% соєвого шроту в комбікормі тільки із зерновими.

Через зниження частки соєвого шроту зі збільшенням живої маси знижується вміст сирого протеїну з 16,4% і 16,0% у комбікормах із зерновими та корнажем/зерновими для ремонтних свинок з 25/30 кг ЖМ, і до 13,9 та 13 4% у фазі годування з 70/75 кг ЖМ.

При цьому вміст незамінних амінокислот постійно забезпечується на належному рівні за рахунок їх введення в мінеральний корм та відповідає розвитку організму тварин: для комбікорму для ремонтних свинок з 25/30 кг ЖМ – з 0,95% або 0,97% до 0,7% або 0,72% pcv лізину, а також всіх наступних амінокислот у відповідному їх співвідношенні ідеального протеїну.


Автор статті: Герхард Штальйоханн, Сільськогосподарська палата землі Північний Рейн-Вестфалія, Бад-Зассендорф. Переклад Олени Бабенко спеціально для soft-agro.com.


З нетерпінням чекаю  на відгуки та коментарі. Велике вам дякую!

Знайшли цей матеріал корисним? Поділіться з колегами у соцмережах або надішліть посилання прямо на пошту!

Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими отримувати повідомлення про вихід нових матеріалів.

Telegram-канал → 

Немає коментарів до статті "Оптимальна годівля ремонтних свинок. Частина 2"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Нет комментариев