Дозування компонентів комбікормів

Поєднання операцій дозування та змішування називають серцем комбікормового заводу, сюди стікаються всі потоки сировини. Кожен   інгредієнт вважають окремо ідентифікованою речовиною, аж поки він не буде змішаний з одним або більшою кількістю інгредієнтів згідно формули   рецепту. В цьому уроці ми розглянемо роботу основних видів дозуючих систем та дамо практичні рекомендації щодо поліпшення роботи на цій архі-важливій дільниці.

В першій лекції ми вже згадували про вагове та об’ємне дозування.

Вагове дозування – це, приблизно, те саме, що здійснює кожен кухар, готуючи страву: він відмірює кожен інгредієнт окремо, здобрює приправами, потім перемішує. Або будівельник, який готує цементний розчин.

Об’ємне дозування подібне на те, що ми щоразу здійснюємо, приймаючи душ. Ми змішуємо потоки холодної та гарячої води без зважування. Ми навіть не слідкуємо за  окремими потоками по лічильниках, а робимо це навмання.

Тому, зазвичай, вагове дозування точніше, ніж об’ємне. Але потребує більшої уваги до набору порції.  Об’ємне, як правило, значно простіше  та продуктивніше, але менш точне.

Насправді, об’ємне дозування також можна зробити доволі точним. Однак,  це потребуватиме складних і дорогих систем. Ця тема в даному курсі не розглядатиметься.

Вагове обладнання

Існує кілька типів вагових систем і всі вони мають право на існування. На найсучасніших комбікормових заводах я зустрічав як комп’ютерне управління, так і банальний ручний набір малих порції. Це звичайне явище.

Ручні системи вагового дозування

A. платформені ваги (при цьому інгредієнт зважується у тарі і вручну засипається у змішувач)(Рис.1).

Платформенные весы

Рисунок 1. Платформені ваги

Такі системи часто можна побачити у малих фермерів. На малюнку показано розташування куп різних компонентів, із яких робітник насипає у мішки, потім зважує і формує порції. Про особливу точність в таких випадках не йдеться, оскільки продукти часто перемішуються між собою, важко організувати підвезення нових порцій, тощо. Ручне дозування на платформенних вагах можна рекомендувати лише для малих порцій. При цьому слід подбати, щоб інгредієнти під час зберігання не перетиналися. Це можливо  організувати, наприклад, зробивши засіки, або окремі коробки. Також дуже допоможе чек-лист для кожної порції.

B. ваги на візку (buggy англ.) (Рис.2)

Весы на тележке

Рисунок 2. Ваги на візку

Ваги під’їжджають до купи, завантажуються одним або більше компонентами. Під’їжджають до змішувача і легко випорожнюються.

Зменшується кількість робочої праці. Не потрібно носити мішки на далеку відстань. При розміщенні інгредієнтів у засіках такий метод дає непоганий результат та збільшення продуктивності в порівнянні із попередньою схемою, приблизно, у три рази. Але і це малопродуктивно та присутній людський фактор з помилками при зважуванні.

Механічні дозатори

Використовуються для переміщення інгредієнтів з бункерів сировини (які розташовані, зазвичай, на верхніх поверхах) до одного або більше вагових бункерів. Дозатори бувають різноманітних розмірів і конструкцій. Найчастіше використовують шнекові (screwfeeders — англ.) Для дозування мінеральних, важкосипучих компонентів можуть використовуватися ланцюгові дозатори. Діаметри шнеків обираються більшими для компонентів, яких багато в рецепті (15-50%): зерно, макухи, шроти. Для компонентів, яких менше 10% краще обирати шнеки менших діаметрів: рибне борошно, фосфати, глютен. Робиться це з метою мінімілізації впливу неточностей дозування.

Також в якості дозаторів може бути використаний будь-який вид транспорту:

Як відбувається процес набору порції при механічному комп’ютерному дозуванні?

Схема процесу набору порції при механічному комп’ютерному дозуванні

Рисунок 3. Схема процесу набору порції при механічному комп’ютерному дозуванні

По суті тут працює дві різні, але взаємопов’язані системи: транспортування і зважування (Рис.3). Існує кілька технічних рішень  для точного набору: двошвидкісні електродвигуни; частотні перетворювачі; відсікаючі клапани.

Розглянемо, як працює система з двошвидкісними електродвигунами. Якщо для даного дозатора встановлена порція 100 кг, порядок операцій наступний:

Маса продукту, що висипалася на ваги, завжди буде  трохи більше, ніж 100 кг через те, що в повітрі ще був “стовп падіння”. Ця кількість не є стабільною через різне положення витка шнека щодо випускного отвору в момент його зупинки. Тому корекція заданої порції в сторону зменшення не виправляє цілком неточність дозування.

Що роблять виробники обладнання, щоб уникнути похибки від “стовпа падіння”?

Є декілька способів. Найдешевший — корекція наступної порції. Це простий і дієвий захід, що не потребує спеціального обладнання, а потребує лише налаштувань у комп’ютерній програмі. Якщо, за нашим прикладом, перша порція була 101 кг, то наступну  порцію комп’ютер задає 99 кг. Якщо реально було зважено 99, 2 кг,  то наступна установка буде 99,8 кг і т.д.

Комп’ютер сам обліковує обсяги доданого продукту та видає звіти по кожному компоненту, що дуже зручно для оперативного та бухгалтерського обліку. Але в цій системі є одна невелика проблема: коли комп’ютер переходить до дозування із іншого дозатора і все повторюється за циклом, описаним нами вище, може відбутись спадання  компонента із будь-якого з дозаторів. І ця кількість “чужого” компонента буде зарахована в порцію компонента, який в даний час набирається.

Щоб усунути цю проблему виробники обладнання рекомендують встановлювати відсікаючі заслінки, які миттєво перекривають вікна  непрацюючих дозаторів після закінчення дозування. На даний момент ці системи не є дешевими і не всі виробники кормів дозволяють собі таку розкіш.

Принципова схема технологічного процесу дозування і змішування компонентів комбікормів

Рисунок 4. Принципова схема технологічного процесу дозування і змішування компонентів комбікормів

При можливості дозатори повинні бути оснащені пристроями від утворення склепінь у наддозаторному бункері. Це може бути виконано кількома способами, найбільш розповсюдженими із яких є широкі вивантажувальні вікна та струшувачі (вібратори) на самих бункерах.

При монтажі дозаторів бажано встановити над ними  шибери, які дають можливість перекрити висипання з бункера при обслуговуванні дозатора. Також за допомогою цих шиберів можна дещо коригувати швидкість та точність дозування.

Витікання продукту із бункера  є дуже цікавим явищем саме по собі. Хто розуміється на цьому, той досягає чудових результатів у своїй роботі. Цю тему можна було б обсудити детальніше при розгляді різних типів транспортних механізмів.

Робота вагового бункера

Вагові бункери бувають (рис.5):

Вид весов: слева - трапециевидного сечения, справа - конечно-цилиндрической формы

Рисунок 5. Форма ваг: ліворуч – трапецієвидного перерізу, праворуч – конічно-циліндричної форми

Головними критеріями для вибору типу вагового бункера є:

Очевидно, що конічно-циліндричні ваги мають ряд суттєвих переваг. Їх прагнуть використовувати, якщо є достатньо площі, щоб розмістити наддозаторні бункери рівновіддалено від центру цих ваг — квадратом, колом, тощо. Другою умовою є достатня висота поверху, де ці ваги встановлюються. І з цим є проблеми, бо, зазвичай, потрібно проектувати вище приміщення, що є недешево.

Саме тому на багатьох комбікормових заводах для приготування головної порції використовують ваги трапецієвидного перерізу, а для  мікродозування  –  конічно-циліндричні ваги малого об’єму.

Ми в першій лекції говорили, що віддозовані порції на всьому проміжку від вагів до виходу зі змішувача не повинні перетинатися, накладаючись одна на одну, інакше відбувається порушення рецепту. Саме тому слід постійно слідкувати, щоб шибери, перекидні клапани, скребки транспортерів, витки шнеків на цьому участку були в належному стані.

Основна проблема дозування

Не зважаючи на великі зусилля, які прикладають виробники обладнання для підвищення точності дозування, проблема залишається. І її вирішення залежить не від точності обладнання.

Тут є два вузьких місця: знос обладнання на ділянці перед вагами та людський фактор. Іншими словами, це помилки при заповненні наддозаторних бункерів.

Якщо оператор випадково відкрив не ту заслінку на бункері А, і замість продукта І поклав туди продукт ІІ, то комп’ютер буде дозувати  з бункера А продукт ІІ, а  Ви вважатимете, що там продукт І. Ідентифікація проблеми не відбувається легко і негайно. Часто при інвентаризації залишків не вдається відповісти на запитання, що і коли трапилось.

Те саме відбувається при протиранні дірок, або при неповному закритті заслінок. Відбувається забруднення (контамінація) одного продукту іншим, і це може тривати досить довгий час.

Масштаби цієї проблеми на комбікормових заводах дуже великі. Щоб мінімізувати цю проблему на підприємствах, де я керував, ми встановлювали спеціальні місця відбору проб внизу кожного наддозаторного бункера та зобов’язували  лаборантів регулярно відбирати проби та інформувати про вміст бункерів. Зрозуміло, що проблема не усувається повністю, але це дає змогу зменшити шкоду. Що ж, якщо зовсім не звертати на це уваги та тішити себе думкою, що все відбувається так, як Ви написали в своєму рецепті? Цим і відрізняється практик від теоретика.

Технолог повинен знати і вміти:

  1. Правильно розміщувати сировину в наддозаторних силосах в залежності від її характеристик і вмісту в формулі рецепту.
  2. Слідкувати за точністю роботи автоматичних дозаторів (набирати статистику і слідкувати за похибками)
  3. Розуміти як списувати сировину.
  4. Періодично перевіряти точність роботи вагів.

Автор курсу: Володимир Володимирович Ярошенко, експерт із промислового виробництва комбікормів, багаторічний консультант рубрики «Виробництво комбікормів» інформаційного порталу soft-agro.com

————————————-

Завантажити статтю у форматі .pdf

Цей матеріал був корисним для Вас? Обов’язково поділіться ним з колегами!

Бажаєте отримати більше інформації по технологіям виробництва комбікормів?

Підписуйтеся на наш новий вступний (безкоштовний) курс!


З нетерпінням чекатиму відгуків та коментарів. Велике Вам спасибі!


Немає коментарів до статті "Дозування компонентів комбікормів"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Нет комментариев